Stil rondom halal hypotheek

De halal hypotheek lijkt voorlopig even op zijn gat te liggen. Na een periode van veel nieuws en politieke debatten rondom de mogelijke aanpassing van belastingregels om een islamitische (halal) hypotheek mogelijk te maken blijft het nu angstvallig stil. Te weinig animo? Uit onderzoek van de Rabobank blijkt het tegendeel, dus dat kan het niet zijn. Te veel aanpassingen in de wet en het belastingstelsel? Wie weet. We wachten in spanning af wat er van de halalhypotheek terecht zal komen.