Bijdrage leveren?

Mist er nog iets op halalhypotheek.com of denkt u een goede bijdrage te kunnen leveren aan halalhypotheek.com? Dan horen wij graag van u! Heeft u een goed opiniestuk of gewoon een interessant artikel geschreven over de halal hypotheek? Biedt u een relevante dienst aan die mogelijk interessant is voor andere bezoekers? Laat het ons weten.

Islamitisch bankieren de oplossing?

Een interessant artikel over islamitisch bankieren als oplossing voor de huidige economische crisis was afgelopen week te lezen op trouw.nl. Naar aanleiding van een bijeenkomst – het WIEF, het Islamitisch Economisch Forum – van politici en zakenlieden uit verschillende landen lijkt de interesse voor islamitisch bankieren weer wat aan te zwengelen. Een van de oorzaken van de huidige crisis is de handel en speculatie met geld dat mensen niet in bezit hebben. Een economie op basis van de Sharia verbiedt dit; transacties moeten daar een duidelijke relatie met de reele economie van goederen en diensten hebben. Een dergelijke economisch systeem zou dus meer transparantie moeten bieden. Speculatie wordt bovendien grotendeels de das omgedaan.

Zou de groeiende interesse voor islamitisch bankieren in deze tijden wellicht de gesprekken weer op gang brengen en zo de deuren weer openen voor een mogelijke halal hypotheek? Tot op heden lijkt het islamitische bankieren nog altijd een ondergeschoven kindje maar misschien dat de huidige economische crisis kansen biedt voor het islamitische bankieren om van zich te laten horen.

Fiscus staat halal hypotheek in de weg

Uit een recent verschenen studie van de Autoriteit Financiele Markten en de Nederlandsche Bank is gebleken dat de Nederlandse wetgeving de halal hypotheek in de weg staat.

 De reden waarom het islamitische bankieren (en de halal hypotheek) in Engeland wel tot stand is gekomen is dat daar de regels zijn aangepast. De regering heeft de wet zo aangepast dat er bij hypotheken geen dubbele overdrachtsbelasting meer betaald hoeft te worden, een drempel voor veel Moslims. Ook kennen andere Europese landen geen renteaftrek welke voor veel Moslims ook een drempel vormt.

Ondanks de vraag (uit onderzoek van de Rabobank is gebleken dat er zeker 200.000 Moslims interesse zouden hebben in een halal hypotheek) naar een hypotheek van vele Moslims is deze er dus nog steeds niet. Hoe lang zal het nog duren voordat de overheid de vraag erkent?

Wilders dient motie in tegen halal hypotheek

“het moet niet gekker worden”, verzuchtte het sinds kort internationaal bekend kamerlid, Geert Wilders tijdens het tweede kamer debat over de vernieuwingen binnen het bankwezen. “Op deze manier sluipen de Sharia en de Hadith onze op Christelijke waarden gestoelde wetgeving binnen, daar moeten wij ons in Nederland met hand en tand tegen verzetten! Is staatssecretaris de Jager nu helemaal van de pot gerukt? Onze wet op het bankwezen is uitstekend en behoeft zeker geen aanpassing om de aanhangers van de ware islam tegemoet te komen”, aldus het kamerlid.

Stil rondom halal hypotheek

De halal hypotheek lijkt voorlopig even op zijn gat te liggen. Na een periode van veel nieuws en politieke debatten rondom de mogelijke aanpassing van belastingregels om een islamitische (halal) hypotheek mogelijk te maken blijft het nu angstvallig stil. Te weinig animo? Uit onderzoek van de Rabobank blijkt het tegendeel, dus dat kan het niet zijn. Te veel aanpassingen in de wet en het belastingstelsel? Wie weet. We wachten in spanning af wat er van de halalhypotheek terecht zal komen.