Fiscus staat halal hypotheek in de weg

Uit een recent verschenen studie van de Autoriteit Financiele Markten en de Nederlandsche Bank is gebleken dat de Nederlandse wetgeving de halal hypotheek in de weg staat.

 De reden waarom het islamitische bankieren (en de halal hypotheek) in Engeland wel tot stand is gekomen is dat daar de regels zijn aangepast. De regering heeft de wet zo aangepast dat er bij hypotheken geen dubbele overdrachtsbelasting meer betaald hoeft te worden, een drempel voor veel Moslims. Ook kennen andere Europese landen geen renteaftrek welke voor veel Moslims ook een drempel vormt.

Ondanks de vraag (uit onderzoek van de Rabobank is gebleken dat er zeker 200.000 Moslims interesse zouden hebben in een halal hypotheek) naar een hypotheek van vele Moslims is deze er dus nog steeds niet. Hoe lang zal het nog duren voordat de overheid de vraag erkent?

Wilders dient motie in tegen halal hypotheek

“het moet niet gekker worden”, verzuchtte het sinds kort internationaal bekend kamerlid, Geert Wilders tijdens het tweede kamer debat over de vernieuwingen binnen het bankwezen. “Op deze manier sluipen de Sharia en de Hadith onze op Christelijke waarden gestoelde wetgeving binnen, daar moeten wij ons in Nederland met hand en tand tegen verzetten! Is staatssecretaris de Jager nu helemaal van de pot gerukt? Onze wet op het bankwezen is uitstekend en behoeft zeker geen aanpassing om de aanhangers van de ware islam tegemoet te komen”, aldus het kamerlid.

Stil rondom halal hypotheek

De halal hypotheek lijkt voorlopig even op zijn gat te liggen. Na een periode van veel nieuws en politieke debatten rondom de mogelijke aanpassing van belastingregels om een islamitische (halal) hypotheek mogelijk te maken blijft het nu angstvallig stil. Te weinig animo? Uit onderzoek van de Rabobank blijkt het tegendeel, dus dat kan het niet zijn. Te veel aanpassingen in de wet en het belastingstelsel? Wie weet. We wachten in spanning af wat er van de halalhypotheek terecht zal komen.